Co to jest?

Dla każdego przedsiębiorstwa dbanie o odpowiedni poziom bezpieczeństwa sieci to kluczowy element strategiczny ochrony swoich interesów. Utrata danych to ogromne koszty dla każdej firmy a czasami może doprowadzić do całkowitej utraty kontroli nad danymi a ich odzyskiwanie może okazać się niemożliwe do osiągnięcia.

Obecnie istnieje wile zagrożeń od możliwości włamania do systemu i przejęcia kontroli na kontem o najwyższym stopniu uprawnień czyli na konto administratora, uzyskanie dostępu do zasobów procesora w celu ich wykorzystania do celów zarobkowych (kryptowaluty), całkowita utrata danych, podszywanie się pod zaufane instytucje takie jak np. bank w celu dokonania włamania na rachunek firmowy, przejęcie ważnych danych przemysłowych i biznesowych lub modyfikacja danych trudna do wykrycia czy skompromitowanie firmy poprzez publiczne udostępnienie poufnych danych. To tylko niektóre główne zagrożenia ale jest ich dużo więcej. Większość z nich może także pociągnąć za sobą konsekwencje prawne i kary finansowe np. w przypadku niedostatecznego zapewnienia ochrony danych osobowych.

Przyczynami zagrożeń często są zbyt słabe zabezpieczenia np. zbyt proste hasła lub konta użytkowników bez haseł, brak aktualizacji bezpieczeństwa, brak zabezpieczeń na styku Internetu, brak dobrej jakości programów antywirusowych oraz błędy nieprzeszkolonych użytkowników.

Bezpieczeństwo sieci
Bezpieczeństwo sieci
Szkolenia pracowników

Niestety najczęstszą przyczyną włamań do informatycznych zasobów przedsiębiorstwa jest błąd ludzki. Dlatego ogromną rolę podczas wdrażania systemów zabezpieczeń stanowią odpowiednie szkolenia pracowników różnych szczebli od pracowników szeregowych po kadrę zarządzającą. Nasi specjaliści mogą przeprowadzić takie szkolenie dla Państwa.

Audyt bezpieczeństwa

W celu zapewnienia obiektywnej oceny stopnia zabezpieczeń w danym przedsiębiorstwie stosuje się przeprowadzenie wielopoziomowego audytu bezpieczeństwa IT. Po wykonaniu audytu jest sporządzany specjalny raport zawierający miedzy błędy w istniejących zabezpieczeniach oraz rozwiązania, które trzeba jak najszybciej wdrożyć.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, która posiada wieloletnie doświadczenie w tej branży. Nasi specjaliści nie tylko wykonają dla Państwa taki audyt ale także wdrożą wszelkie procedury bezpieczeństwa aby zapewnić Państwu bezproblemową prace na wysokim poziomie zabezpieczeń danych.