Czym jest system alarmowy?

Można powiedzieć, że system alarmowy jest stróżem naszego dobytku , całodobowo chroni nasze mieszkanie, dom lub biuro. Taki system ma trzy najważniejsze stany:

- Brak czuwania – Nasz system nie zwraca uwagi kto wchodzi , ani wychodzi .

- Czuwanie – Nasz „stróż” nie wpuści osób nieuprawnionych.

- Alarm – Gdy system na czuwaniu , wykryje osoby na zabezpieczonym terenie wywoła się alarm.

Podstawowy system alarmowy składa się z: centrali alarmowej, urządzenia sterującego, sygnalizatorów oraz czujek.

Dwa tryby pracy czujników i centrali:

1. Linia całodobowa – Działająca całodobowo , nawet gdy przebywamy w pomieszczeniu. Taką linią może być czujnik pożarowy

2. Linia alarmowa – Czynna tylko wtedy kiedy w pomieszczeniu nikt nie przebywa

Alarmy i systemy przeciwpożarowe
Alarmy i systemy przeciwpożarowe
Jak działa?

W przypadku włamania lub pożaru uruchamia się akustyczny sygnał , jak również sygnalizowane są każde próby uszkodzenia naszego systemu alarmowego np. poprzez przecięcie kabli. Jednak sam dźwięk nie rozwiąże wtargnięcia na nasz teren, dlatego często takie systemy są połączone z monitoringiem oraz powiadamiania za pomocą linii telefonicznej. Funkcja powiadamiania polega na wysyłaniu przez centrale sygnałów alarmowych do stacji monitorującej, zwykle obsługiwaną przez wybraną agencje ochrony. Oprócz ochrony przed włamem , to taki system zasygnalizuje wykrycie pożaru, uruchomi alarm i powiadomi odpowiednie służby. Oczywiście nie zapobiegnie to powstaniu pożaru, ale dzięki wcześniejszemu zasygnalizowaniu i zareagowaniu – można zmniejszyć straty oraz uratować komuś życie.

Dodatkowe rozwiązania techniczne:

  • Podłączenie komputera do centrali – pozwala to na monitorowaniu systemu alarmowego na monitorze jak i zdalnie przez internet
  • Manipulator LCD ( Większe systemy alarmowe)
  • Syntezator mowy ( Komunikat o alarmie jest słownie przekazany )

Różne rodzaje czujników:

  • Czujnik ruchu pasywnej podczerwieni
  • Czujnik dualny
  • Czujnik magnetyczny
  • Czujnik akustyczny
  • Kurtyna
  • Radiolinie

Elektroniczny system przeciwpożarowy:

Wracając do systemu przeciwpożarowego ,czujniki pożarowe automatycznie wykryją pożaru np. czujnik dymu / czujnik CO2 , reaguje na przekroczenie ustalonej granicy temperatury lub zawartości dwutlenku węgla w pomieszczeniu.